1 november 2022 tar Finnveden Media AB över Vaggeryds Energis TV- & programkortskunder

2022-11-01 övertar Finnveden Media AB orgnr 559289-5287, Vaggeryds Energis kunder som har TV och/eller  programkort hos Vaggeryds Energi. Vid detta datum blir dessa kunder automatiskt överflyttade till Finnveden Media AB.

Vad innebär detta för Vaggeryds Energis TV - & programkortskunder

Du som är TV- och/eller programkortskund behöver inte göra något alls, avtalspartflytten sker automatiskt och TV samt programkort kommer att fungera som tidigare. Enda skillnaden är att den nya avtalsparten är Finnveden Media AB. Din TV-faktura kommer även efter den 1 november att ha Vaggeryds Energi som avsändare, då Vaggeryds Energi debiterar TV-tjänster på uppdrag av Finnveden Media. Därmed behöver du som TV-kund inte göra några förändringar om du tex har e-faktura, autogiro eller faktura via Kivra. Detta kommer fungera precis som innan och fakturaavsändaren kommer fortfarande vara Vaggeryds Energi. Om du vill göra förändringar i ditt TV-utbud tex lägga till/ta bort kanaler eller beställa/ta bort programkort, så gör du även fortsättningsvis detta via Vaggeryds Energis hemsida. Läs mer om vår nya TV-lösning här!