På grund av att vi har erhållit en kostnadsökning för programkorten, gör vi en mindre förändring av hyran för programkort. Ökningen, som genomförs den 1 juni 2023, blir 1kr inkl. moms per månad och programkort.