Vaggeryds Energi AB blev under kommunfullmäktiges avslutningsfest den 12 december utsedda till vinnaren i kategorin "Årets Miljöinsats 2022
Vaggeryds Energi tilldelades priset med följande motivering:
"Vaggeryds Energi har tagit ett stort steg mot att bidra till ett hållbart samhälle. Genom Samarbete med näringslivet där spillvärme från industrin återanvänds i fjärrvärmenätet minskar utsläppen av koldioxid och resurser tas tillvara. Vaggeryds Energi går före och visar vägen genom en stor och modig satsning"
Priset bestod av ett diplom i guldram, en "vandringspristavla" i trä med tidigare vinnare ingraverat samt en tårta.