Från och med september 2023 har vi bytt samarbetspartner vad gäller påminnelser och inkassokrav. Det innebär att vid försenad betalning kommer det brev från Svea Inkasso AB. Tidigare skulder hanteras fortfarande av Visma och Ropo Capital.