Ett okänt företag har kontaktat fastighetsägare i kommunen och påstått att det är dags att spola ledningsnätet. Vi vill uppmärksamma att det inte finns något krav från Vaggeryds kommun att spola eller filma fastigheters privata avlopp.

Enskilda fastighetsägare är inte tvingade att beställa den här typen av tjänst. Vid problem med avloppet rekommenderar vi istället att kontakta Tekniska kontoret på Vaggeryds Kommun, som kan bedöma om felet är i fastigheten eller i de allmänna ledningarna.