Efter omkopplingar i nätet har alla el-abonnenter åter ström.

Den troliga felorsaken är identifierad till ett tekniskt fel i en mottagningsstation som löste ut skyddsutrustning enligt gällande säkerhetskrav.