För säkringskunderna sker en omfördelning där överföringstariffen sänks från 30,4 till 22 öre/kWh och den fasta kostnaden höjs med ca 16%

För att se priserna klicka här