Vaggeryds Energi kommer utföra termografering av fjärrvärmenätet i Vaggeryd och Skillingaryd.

Arbetet kommer utföras vid lämpliga väderförhållanden och utförs nattetid. Då väderförhållandena kan ändras fort tas beslut mycket kort tid innan utförandet. Därav vet vi inte idag exakt tidpunkt, men förhoppningen är att kunna genomföra det någon gång under mars månad.

Flygtermografering innebär att man fotograferar fjärrvärmenätet med en värmekamera från luften. Termograferingen ger en överblick av fjärrvärmenätets status och används för planering av underhållsarbeten av fjärrvärmenätet och därmed undvika onödiga energiförluster.

Flygtermograferingen genomförs av ett flygplan på 800 meters höjd som är utrustat med en känslig och högupplöst värmekamera. Flygplanet flyger fram och tillbaka över området och registrerar värmekamerabilder på marken. Arbetet utförs under 1- 2 nätter för att undvika rörelse på marken som kan påverka resultatet. Det låter till viss del men mindre än de flesta flygplan.