Under veckan pågår arbetet med att byta ut gammal  teknik mot ny. Det är Hitachi och personal från Vaggeryds Energi som tillsammans utför arbetet. Nya reläskydd samt brytarservice i en av fördelningsstationerna ersätter då gammal elektronik och gör att ställverket kan tjänstgöra i många år till.