Vaggeryds Elverk kommer att upphöra med sin verksamhet i förvaltningsform. Befintliga elnätskunder kommer från och med 2020-01-01 att bli kund hos aktiebolaget Vaggeryds Elverk AB med organisationsnummer 559186-9630. Bolaget är ett dotterbolag till Vaggeryds Energi AB.

Som befintlig elnätskund behöver du inte göra någonting utan du blir automatiskt överflyttad till det nya elnätsbolaget med samma villkor som idag. Övergången kommer inte att påverka dina elleveranser utan de fortgår som tidigare.

Vaggeryds Elverk AB planerar inte att göra några förändringar av elnätstaxan under 2020.

Vi önskar alla nätkunder välkomna till det nya elnätsbolaget Vaggeryds Elverk AB!

 

Har du några frågor kring övergången är du välkommen att kontakta kundtjänst på 0393-785 00