Från och med 2018-01-01 tar Vaggeryds Energi över faktureringen och flyttanmälan på kommunens Vatten & Avloppsnät.

Har du frågor kring din vatten och avloppsfaktura , eller vill göra en flyttanmälan, så skall du kontakta oss.

För övriga frågor och information som t.ex felanmälan eller nybyggnation så skall ni vända er till Tekniska kontoret i Skillingaryd.

För att komma dit klicka här.