Har du blivit erbjuden att köpa "el till inköpspris"?

Vill vi uppmärksamma dig på att Energimarknadsinspektionen har gjort en granskning kring "el till inköpspris".

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och de ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät.  

Här finner du en länk till artikeln.