Vårt anvisningspris

Om du inte aktivt tecknat ett elavtal med oss får du vårt anvisningspris. Det är oftast högre än det pris du får när du gör ett aktivt val. Sänk din elkostnad genom att teckna ett elavtal med oss.

 

Anvisningspris 

Avtalform Elpris Total pris* 2000 kWh** 5000 kWh** 20000 kWh**
Anvisat pris Januari

115,3

144,2 166,7 153,2 146,4

 * Elpris och moms. Fast avgift på 450 kr/år inkl. moms tillkommer.

** I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.

Elpriset för leveransmånaden utgörs av Vaggeryds Energis inköpspris för elområde 3 baserat på den nordiska energibörsens spotprisnoteringar samt kostnader för elcertifikat. Till vårt inköpspris tillkommer 15 öre/kWh (18,75 öre inkl moms). Därutöver tillkommer en årsavgift på 450 kr inkl moms.

I de fall kostnaderna för elleveransen ändras genom särskild skatt eller avgift, beslutat av riksdag eller myndighet, ska elpriset justeras i motsvarande mån. Inköpspriset publiceras månaden efter leveransmånad på vår hemsida. Kunden kan utan någon uppsägningstid övergå till annat avtal hos Vaggeryds Energi vid närmast kommande månadsskifte enligt vid varje tillfälle gällande villkor.