Anslutning av solcellsanläggningar

(Klicka på bilden för att öppna PDF)

Solcellsanläggning som du installerar ska vara säker

Vår anvisning för anslutning av solcellsanläggningar är ett komplement till Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP”

Som Nätägare ansvarar Vaggeryds Elverk för att upprätthålla god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i vårt elnät. Som auktoriserad elinstallatör på vårt elnät är du en viktig samarbetspartner mot vår gemensamma kund, samtidigt som du är kundens förlängda arm i din kontakt med oss. Därför är det viktigt att du förmedlar rätt information till oss och till kunden och att installationen följer våra anvisningar.

Den solcellsanläggning som du installerar ska vara säker för dig, våra kunder, montörer, brandmän och alla andra som kan komma i kontakt med produktionsanläggningen.

 

Solcellsproducenter i Vaggeryds Elverks nät erhåller en ersättning om 5 öre/KWh för nätnyttan.