Norra Travbaneområdet

Nu har en ny pannan med tillhörande silo levererats till det norra travbaneområdet i Vaggeryd. Pannan eldas med pellets och skall försörja de fastigheter som byggs på området. Fjärrvärmeledning har redan dragits till den fastighet som just nu håller på att uppföras på den västra sidan av området, men även kommande fastigheter kommer att ges möjlighet att ansluta sig till nätet.

Anledningen till att Vaggeryds energi först nu bygger ett fjärrvärmenät i området är att det nu är flera stora energikrävande fastigheter i området som tillsammans gör att det finns ett underlag för att bygga och utveckla fjärrvärmeinfrastruktur istället för att värma med el i området.

Pannan är på 500Kwh och levereras av VUAB. Anläggningen beräknas leverera värme redan under juni månad.