Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Planerade Underhåll

Just nu har vi inga planerade underhåll inom elnät

Avklarade ärenden

Om du upplever problem inom elnät, kontakta oss för att göra en felanmälan

Arkiverade ärenden

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott


På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i Rastad, Lövåsen med omnejd

tisdagen den 16 april 2024 kl. 10.00-12.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av Eckersholm med omnejd

onsdagen den 17 april 2024 kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder på Herrgårdsvägen, Masmästaregatan och Strömbergsvägen

någon tid under torsdagen den 25 april 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av Ekornahult under tisdagen den 7 maj

mellan kl. 10.00-12.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten en mycket kort stund ca 1 minut för alla kunder i Ekornahult någon gång mellan 12.30-13.00 idag den 16 maj 2024.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i

Yabäcken under torsdagen den 16 maj 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i

Holmen, Ekeberg, Lundens kvarn och Lunden

under onsdagen den 22 maj 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

12:25

Arbetet är utfört och alla kunder har åter strömmen tillbaka

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Driftstörning

14:49

Just nu har vi en driftstörning på elnätet som påverkar kunder i Uddebo, Skog, Plätt, Palsbo, Boarp, Mosshult, Ekornahult, Bondstorp med flera.

15:36

Kunder runt Bogla, Sjöborgen, Häjden, Svalviken och Palsbo saknar fortfarande ström.

16:05

Samtliga kunder ska nu ha fått strömmen åter.

Slut på meddelandet.

 

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av justering av utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder vid

Fredsparken-Skäkteviken, Bondstorp,

onsdagen den 12 juni 2024 mellan ca kl. 10.00-10.15.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av justering av utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av

Grälebo onsdagen den 12 juni 2024 mellan ca kl. 11.00-11.15.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

09:00

På grund av ett elfel på en högspänningsledning krävs ett akut avbrott för felavhjälpning.

Kunder som berörs finns i Båramo, Dulebäck, Duveled, Hestra med omnejd.

Dessa kunder blir helt utan el under arbetet.

Arbetet beräknas vara klarat ca13:00

13:51

Alla har nu strömmen tillbaka.