Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Planerade Underhåll

Just nu har vi inga planerade underhåll

Avklarade ärenden

Om du upplever problem, kontakta oss för att göra en felanmälan

Arkiverade ärenden

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott


På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i Rastad, Lövåsen med omnejd

tisdagen den 16 april 2024 kl. 10.00-12.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av Eckersholm med omnejd

onsdagen den 17 april 2024 kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat underhåll på fjärrvärmenätet längs Skogsvägen i Vaggeryd

Onsdag den 24 april mellan 08:00 och 16:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli.

Fjärrvärmeledningen skall dock betraktas som trycksatt under hela arbetet. Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

Arkiv 

- TV

Startdatum:

10:00

På grund utav ett akut och inte tidigare aviserat arbete hos vår signalleverantör så förekommer det idag mellan kl. 10–12 kortare men upprepade störningar på följande TV-kanaler.

BBC Nordic, Club MTV, DK4, DR Ramasjang, DR1, DR2, MTV, MTV Hits, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s, Nick Jr, Nickelodeon, NRK1, NRK2, NRK3 / NRK Super, TV2 Danmark, TV2 Norge, TV6, TV8, TV10, V Film Action, V Film Family, V Film Hits, V Film Premiere, V Series, V Sport Golf, V Sport Ultra, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, Yle TV1, Yle TV2.

 

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder på Herrgårdsvägen, Masmästaregatan och Strömbergsvägen

någon tid under torsdagen den 25 april 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 2 maj kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i de centrala delarna av Skillingaryd.

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 13:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 15-30 minuter.

Berörda företagare tar vi direktkontakt med för information.

12:37

Underhållsarbetet är nu slutfört och alla bör åter ha fungerande uppkoppling.

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- TV

Startdatum:

07:00

Tillfälligt avbrott tv-kanalen History 2 H2

Förnärvarande är det avbrott i utsändningen av kanalen History2 "H2" på grund av att leverantören har tillfälliga signalproblem. Kanalleverantören jobbar närvarnande på att lösa problemet. Vi kan förnärvarande inte ge någon tidsuppskattning för när kanalen kan vara igång igen. Tills vidare rekommenderar vi kunder som abonnerar på H2 via sitt Flex-paket att välja en annan kanal. Vi återkommer med ny info så snart vi har mer information att delge. 

Åtgärdat avbrott tv-kanalen History 2 H2

Senast uppdaterad 2024-05-13

Vi har tidigare haft ett sändingsuppehåll i utsändningen av kanalen History2 "H2" på grund av att leverantören haft tillfälliga signalproblem. Kanalleverantören har löst problemet och kanalen kan åter aktiveras och ses via abonnemang på Flexpaketet. 

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av Ekornahult under tisdagen den 7 maj

mellan kl. 10.00-12.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten en mycket kort stund ca 1 minut för alla kunder i Ekornahult någon gång mellan 12.30-13.00 idag den 16 maj 2024.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i

Yabäcken under torsdagen den 16 maj 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 16 maj kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i de centrala delarna av Skillingaryd.

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 13:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 15-30 minuter.

11:58

Underhållsarbetet är nu slutfört och alla bör åter ha fungerande uppkoppling.

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av inkoppling av ny utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i

Holmen, Ekeberg, Lundens kvarn och Lunden

under onsdagen den 22 maj 2024 mellan kl. 10.00-13.00.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

12:25

Arbetet är utfört och alla kunder har åter strömmen tillbaka

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Driftstörning

14:49

Just nu har vi en driftstörning på elnätet som påverkar kunder i Uddebo, Skog, Plätt, Palsbo, Boarp, Mosshult, Ekornahult, Bondstorp med flera.

15:36

Kunder runt Bogla, Sjöborgen, Häjden, Svalviken och Palsbo saknar fortfarande ström.

16:05

Samtliga kunder ska nu ha fått strömmen åter.

Slut på meddelandet.

 

Arkiv 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat underhåll på fjärrvärmenätet längs Skogsvägen och Folkparksgatan i Vaggeryd

Onsdag den 29 maj

mellan 08:00 och 16:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli.

Fjärrvärmeledningen skall dock betraktas som trycksatt under hela arbetet. Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

Arkiv 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat underhållsarbete på fjärrvärmenätet längs Pumpgatan, Kolgatan, Norra Bruksgatannoch Jönköpingsvägen.

Tisdagen den 4 juni mellan 14:00-19:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli.

Fjärrvärmeledningen skall betraktas som trycksatt under hela arbetet. Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

 

Arkiv 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat underhållsarbete på fjärrvärmenätet längs Banbrogatan, Brogränd och Jönköpingsvägen i Vaggeryd.

Tisdagen den 4 juni mellan 08:00-13:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli.

Fjärrvärmeledningen skall betraktas som trycksatt under hela arbetet. Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

 

Arkiv 

- Fjärrvärme

Startdatum:

Planerat nattarbete på fjärrvärmenätet i Vaggeryd.

Underhållet berör alla fjärrvärmekunder i Vaggeryd.

Tisdagen den 11 juni klockan 21:00 till onsdag 12 juni 03:00

I samband med ledningsarbetet kan leveransen av värme och varmvatten påverkas eller stundtals utebli helt.

Fjärrvärmeledningen skall betraktas som trycksatt under hela arbetet.

Värmeleveransen återupptas så snart arbetet är färdigt.

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av justering av utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder vid

Fredsparken-Skäkteviken, Bondstorp,

onsdagen den 12 juni 2024 mellan ca kl. 10.00-10.15.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

Strömavbrott

På grund av justering av utrustning i elnätet kommer strömmen att vara bruten för kunder i delar av

Grälebo onsdagen den 12 juni 2024 mellan ca kl. 11.00-11.15.

Kunderna görs uppmärksamma på att anläggningarna när som helst under nämnda tid kan bli spänningsförande.
Om det under arbetets gång skulle uppstå omständigheter som gör det nödvändigt att utöka det aviserade avbrottets tidslängd, förbehåller vi oss den rätten.

Skulle avbrottet medföra stora olägenheter för Er kontakta oss snarast.

Vaggeryds Elverk AB
0393-785 00

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 13 juni kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i Skillingaryd.

 Abonnenter med följande adresser är inkluderade i underhållet:

Norra Allegatan, Västra Fåglabäcksvägen, Fabriksgatan, Kattfotstigen, Violstigen, Fåglabäck, Norra Järnvägsgatan, Storgatan, Skolgatan, Smörblomstigen, Logatan, Dulegatan, Malmgatan, Gjuterigatan, Bygelgatan. 

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 12:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 20-30 minuter.

 Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling efter utsatt tid ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- Elnät

Startdatum:

09:00

På grund av ett elfel på en högspänningsledning krävs ett akut avbrott för felavhjälpning.

Kunder som berörs finns i Båramo, Dulebäck, Duveled, Hestra med omnejd.

Dessa kunder blir helt utan el under arbetet.

Arbetet beräknas vara klarat ca13:00

13:51

Alla har nu strömmen tillbaka.

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

15:50

Just nu har vi en driftstörning på fibernätet som påverkar abonnenter i Skillingaryd.

16:16

En trolig felorsak till driftstörningen är nu lokaliserad. Felavhjälpning har påbörjats.

17:00

Felet skall nu vara avhjälpt. 

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Slut på meddelandet