Driftstatus

Här kan du se status på våra tjänster och planerade stopp.

Driftstörning

Planerade Underhåll

Just nu har vi inga planerade underhåll inom fiber & bredband

Avklarade ärenden

Om du upplever problem inom fiber & bredband, kontakta oss för att göra en felanmälan

Arkiverade ärenden

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 2 maj kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i de centrala delarna av Skillingaryd.

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 13:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 15-30 minuter.

Berörda företagare tar vi direktkontakt med för information.

12:37

Underhållsarbetet är nu slutfört och alla bör åter ha fungerande uppkoppling.

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 16 maj kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i de centrala delarna av Skillingaryd.

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 13:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 15-30 minuter.

11:58

Underhållsarbetet är nu slutfört och alla bör åter ha fungerande uppkoppling.

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

Underhållsarbetet på fibern

Torsdag den 13 juni kommer vi att utföra underhållsarbete på fibernätet i Skillingaryd.

 Abonnenter med följande adresser är inkluderade i underhållet:

Norra Allegatan, Västra Fåglabäcksvägen, Fabriksgatan, Kattfotstigen, Violstigen, Fåglabäck, Norra Järnvägsgatan, Storgatan, Skolgatan, Smörblomstigen, Logatan, Dulegatan, Malmgatan, Gjuterigatan, Bygelgatan. 

Arbetet pågår mellan klockan 10:00 - 12:00.

Berörda kunder kan då bli utan sin uppkoppling under hela eller delar av den utsatta tiden. Vår förhoppning är dock att hålla avbrottstider på 20-30 minuter.

 Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling efter utsatt tid ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Arkiv 

- Fiber

Startdatum:

15:50

Just nu har vi en driftstörning på fibernätet som påverkar abonnenter i Skillingaryd.

16:16

En trolig felorsak till driftstörningen är nu lokaliserad. Felavhjälpning har påbörjats.

17:00

Felet skall nu vara avhjälpt. 

Upplever du att du inte har någon fungerande uppkoppling ber vi dig att starta om din konverter (Veabs vita utrustningen som är fastskruvad på väggen) samt din egen router.

Hjälper inte detta vill vi att du gör en felanmälan på 0393-785 00 a.l.t kundservice@vaggerydsenergi.se 

Slut på meddelandet